燈籠

03.商品紹介・燈籠

■ 商品紹介・燈籠

No.1 奥の院 OKUNOIN No.2 丸雪見 MARUYUKIMI No.3 六角雪見 ROKKAKUYUKIMI No.4 塔型 TOUGATA
No.1 奥の院
OKUNOIN
No.2 丸雪見
MARUYUKIMI
No.3 六角雪見
ROKKAKUYUKIMI
No.4 塔型
TOUGATA

No.5 五重の塔 GOJUUNOTOU No.6 十三重の塔 JUUSANJUUNOTOU No.7 濡鷺 NURESAGI No.8 泉涌寺 SENYUJI
No.5
五重の塔 GOJUUNOTOU
No.6
十三重の塔 JUUSANJUUNOTOU
No.7
濡鷺 NURESAGI
No.8
泉涌寺 SENYUJI

No.9 勧修寺 KAJUUJI No.10 善導寺 ZENDOUJI No.11 永徳寺 EITOKUJI No.12 春日 KASUGA
No.9 勧修寺
KAJUUJI
No.10 善導寺
ZENDOUJI
No.11 永徳寺
EITOKUJI
No.12 春日
KASUGA

No.13 利久 RIKYU No.14 泰平 TAIHEI No.15 三月堂 SANGATSUDOU No.16 石清水八幡 IWASHIMIZUHACHIMAN
No.13 利久
RIKYU
No.14 泰平
TAIHEI
No.15 三月堂
SANGATSUDOU
No.16 石清水八幡
IWASHIMIZUHACHIMAN

No.17 西之屋 NISHINOYA No.18 織部 ORIBE No.19 柚ノ木 YUNOKI No.20 古代雪見 KODAIYUKIMI
No.17 西之屋
NISHINOYA
No.18 織部
ORIBE
No.19 柚ノ木
YUNOKI
No.20 古代雪見
KODAIYUKIMI

No.21 草屋 KUSAYA No.22 蘭渓 RANKEI No.23 滝見 TAKIMI No.24 琴柱 KOTOJI
No.21 草屋
KUSAYA
No.22 蘭渓
RANKEI
No.23 滝見
TAKIMI
No.24 琴柱
KOTOJI

No.25 銀閣寺 GINKAKUJI No.26 松琴亭 SHOUKINTEI No.27 水蛍 MIZUBOTARU No.28 角足元 KAKUASHIMOTO
No.25 銀閣寺
GINKAKUJI
No.26 松琴亭
SHOUKINTEI
No.27 水蛍
MIZUBOTARU
No.28 角足元
KAKUASHIMOTO

No.29 雪の下 YUKINOSHITA No.30 角珠光 KAKUJUKOU No.31 みよし MIYOSHI No.32 導明寺 DOUMYOUJI
No.29 雪の下
YUKINOSHITA
No.30 角珠光
KAKUJUKOU
No.31 みよし
MIYOSHI
No.32 導明寺
DOUMYOUJI

No.33 岬 MISAKI No.34 鉄鉢 TETSUPATSU
No.33 岬
MISAKI
No.34 鉄鉢
TETSUPATSU

No.35 水鉢シリーズ MIZUBACHI
No.35 水鉢シリーズ
MIZUBACHI

No.36 あかりシリーズ AKARI
No.36 あかりシリーズ
AKARI